Pain Killer

S.# PRODUCT GENERIC NAME
1. TAB: MOVEN DICLOFENAC-K 50mg
2. TAB: MOVEN DICLOFENAC-K 75mg
3. TAB: LOXIRAX MELOXICAM 7.5mg
4. TAB: LOXIRAX MELOXICAM 15mg
5. TAB: ZITIS FLURBIPROFEN 100mg
6. TAB:NEPRA NAPROXEN SODIUM 550mg
7. TAB:ORINA NIMESULIDE 100mg
8. SUSP: GLARE IBUPROFEN 100mg/5ml
9 SUSP: GLARE DS IBUPROFEN 200mg/5ml
10. TAB: PROKETO KETOPROFEN 100mg
11. TAB: OXIPRO PIROXICAM 20mg
12. TAB: MORKIL PIROXICAM BETA-CYCLODEXTRIN 20mg
13. TAB: SMASH-2 DICLOFENAC SODIUM 75mg + MISOPROSTOL 200mcg
14. TAB: SMASH DICLOFENAC SODIUM 50mg + MISOPROSTOL 200mcg
15. CAP: POINTER 50 DICLOFENAC POTASSIUM (PELLETS)50MG
16. CAP: POINTER 75 DICLOFENAC POTASSIUM (PELLETS)75MG
17. CAP: BALAX DICLOFENAC SODIUM (PELLETS)50MG
18. CAP: BALAX SR DICLOFENAC SODIUM 100MG
19. CAP: XTRICA PIROXICAM BETA-CYCLODEXTRIN 20mg
20. TAB:FENART-SR DICLOFENAC SODIUM 100MG
21. TAB: NOXI CLORNOXICAM……….4MG
22. TAB:CLOF ACCECLOFENAC……..100MG
23. TAB:ETREXA ETORICOXIB......60MG
24. TAB:FORTADOL PARACETAMOL…325MG+TRAMADOL, HCL.....37.5MG
25. CAP:NETXIB CELECOXIB………….200MG